En skördefest eller en stor skördemarknad kan bli väldigt populär. Så är till exempel fallet med Ölands skördefest. Den lockar flera tusen besökare från när och fjärran under den helg i september då den äger rum varje år. Trots att den sker över en hel ö kan man inte bortse från att det kan uppstå en del problem.

Förbered i god tid

Att ordna en skördefest är ett året-runt arbete och man kan inte räkna med några längre pauser i planeringen. Är det flera personer ansvariga kan man ofta fördela arbetet med förberedelser så att inte en eller två får göra allt. Ju mer man kan förbereda i god tid, desto mer kan man sedan njuta av arrangemanget.

Polisiära tillstånd

Ibland kan man behöva tillstånd från polisen för att ordna ett arrangemang på en viss plats. Så kan vara fallet om man behöver spärra av en gata tillfälligt, om man ordnar en större marknad eller om man tar en stor yta i besittning och mycket folk beräknas närvara. Även om det inte krävs ett tillstånd kan det vara bra att polisen och räddningstjänsten känner till arrangemanget om något skulle inträffa.

Ordna parkeringar

Man måste också ordna med parkeringar vid större evenemang och arrangemang. Om man inte ser till att fixa parkeringsplatser och kanske parkeringsvakter finns det en viss risk att personer parkerar hur som helst, eller rent av trafikfarligt.

Störningar rent trafikmässigt

När större skördefester som lockar många besökare anordnas kan det finnas en stor risk för att det bildas störningar rent trafikmässigt. Många hittar inte, vissa kör långsamt och några parkerar olägligt. Det finns också husvagns- och husbilsturister som inte riktigt har koll på sina ekipage. Man kan alltså räkna med en del köer på vägarna och ibland kan det vara klokt att lämna en notis till Trafikverket om skördefesten. Då kan de vid behov gå ut med en varning om att köer förekommer.