I de allra flesta fall äger större skördefester rum på ungefär samma datum varje år. Det innebär dock inte att det blir mindre att planera. Även en mindre skördefest eller skördemarknad behöver en del planering för att den ska kunna arrangeras på ett bra och säkert sätt. Här får du några tips som kan vara bra att ta del av om du ska vara med och arrangera en skördefest eller skördemarknad.

Planering

Planeringen går inte fort och man kan inte stressa fram den. Inför större skördefester hinner den första festen knappt avslutas innan det nästkommande årets fest planeras. I planeringen ska man både ta med tidsåtgång, tillstånd, budget, kostnader och en hel del annat.

Ordna en plats

Man måste också ordna en plats att hålla festen eller marknaden på. Är det tal om en enkel skördemarknad kanske utrymmet inte behöver vara så stort. Är det däremot en skördefest som täcker in hela Öland och flera större städer ska vara med kan man behöva ha lite mer koll på hur det ser ut med utrymme när olika konstnärer, utställare och försäljare ska ta plats.

Hitta intresserade

Man behöver också lägga en hel del energi på att hitta personer som är intresserade av att vara med på marknaden eller skördefesten. På större eller mer välkända skördefester brukar det inte vara något problem att hitta intresserade. När det gäller mindre skördemarknader kan det dock vara bra att annonsera efter utställare, lokala producenter och andra som kan tänka sig att visa upp eller sälja sina produkter. När man har hittat intresserade och fått klartecken är det också bra att skapa en karta där man lägger till alla punkter så att besökare kan hitta dem.

Marknadsföring

Även när det gäller marknadsföring kan det vara klokt att se över olika alternativ i god tid. Ju mer man marknadsför sig desto fler besökare kan man i regel få.